Ljud-, bullermätning

Ljudmätning


Vi utför ljud-/bullermätning och efterföljande rapportskrivning och utvärdering. Till exempel på och runt motorbanor och industrier. Mitt ljudmätarintresse påbörjades under min KTH-tid på 90-talet och har underhållits genom mitt stora motorintresse där man ständigt måste hålla koll på ljudemissioner och körtider.


Exempel på våra ljudmätningar:


Om ditt företag till exempel fått åläggande att utföra en ljudmätning enligt Naturvårdsverkets Rapport 5417.


Jämförande mätningar före och efter ljuddämpande åtgärder på fordon/maskiner.


Mätning av ljudnivå vid motorbanor.


Mätning av trafikbuller.


Kartläggning av ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer under dygnet.


Vissa beräkningar i samband med bygglov.


Ljudmätning sker med moderna kalibrerade godkända instrument.Maskinteknik Syd

Tomelilla

Tobbe: 0733-86 43 00